Universitat coordinadora del programa interuniversitari : Universitat de les Illes Balears (UIB)

 

  Responsable del Programa de Doctorat a la UdL

Dr. Xavier Carrera Farran

xavier.carrera@udl.cat