Informació general del programa de doctorat interuniversitari

Universitat coordinadora del programa : Universitat Pública de Navarra (UPNA)

Responsable del programa de doctorat a la UdL

Dr. Flocel Sabaté Curull 
flocel@historia.udl.cat
Facultat de Lletres
Pl. Víctor Siurana, 1 
E-25003 Lleida 
Tel. +34 973  703152

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/