Informació general del programa de doctorat interuniversitari

Menció cap a l'Excel·lència Referència MEE 2011-0572

Resolució de 6 d'octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d'octubre, annex I

Universitat coordinadora del programa interuniversitari: Universitat d'Alacant (UA)

Coordinació del programa de doctorat

Dr. Jaume Puy Llorens  
jpuy@quimica.udl.cat 
ETS d’Enginyeria Agrària 
Av. Alcalde Rovira Roure, 191 
E-25198 Lleida 
Tel. +34 (9) 73 702529

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/