Informació general del programa de doctorat interuniversitari

Universitat coordinadora del programa : Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Responsable del programa de doctorat a la UdL

Rui Alves, Ph. D Associate Professor
Dept. Ciencies Mediques Basiques
Universidad de Lleida
Montserrat Roig 2
25008 Lleida
Tel: +34 (9) 973702425
ralves@cmb.udl.es

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.cat/ca/estudis/doctorat/