BannerJornadaDoctoratPagJornadacCAT

Els estudis de Doctorat són un pilar fonamental en una societat basada en el coneixement, i els investigadors en formació són actors fonamentals en el progrés del coneixement científic. L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida organitza aquesta Jornada per a fomentar l’avenç científic, tecnològic, social, artístic i cultural de la nostra societat.

Els objectius són, d’una banda, incrementar les competències transversals en recerca, innovació i divulgació dels investigadors en formació de tots els Programes de Doctorat de la UdL; d’altra banda, impulsar la influència i el coneixement mutu entre la comunitat acadèmica i científica de la UdL. I finalment, desenvolupar una activitat formativa que permeti el progrés de la recerca dels investigadors en formació.

EDICIÓ 2021

PosterPantallesApaisasdesCAT

Us podeu INSCRIURE a la JORNADA i als CONCURSOS a través del formulari que trobareu al PROGRAMA

Bases del concurs de pòsters
Bases del concurs de Reels d'Instagram

IMPORTANT

L'assistència és obligatòria per a tots els doctorands del primer any.

Excepcionalment, i donat que l'any passat no es va poder realitzar la Jornada, també és obligatòria pels doctorands de segon any.

Per obtenir el certificat d'assistència a la Jornada serà necessari inscriure-s'hi i tenir la matrícula vigent

JORNADA DE DOCTORAT 23 DE MARÇ DE 2019

Degut a la situació d'emergència sanitària a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19 la Jornada prevista per l’any 2020 va haver de ser suspesa.

JORNADA DE DOCTORAT 19 D'ABRIL DE 2019

La direcció, la subdirecció i la resta del personal de l'Escola de Doctorat agraeix molt sincerament a tots els participants a la Jornada, especialment al Dr. Ramon Lopez de Mantaras, Director de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC), per la seva conferència; al Sr. Jaume Puy Llorens, vicerector de Recerca, als membres de la Taula Rodona, als coordinadors dels diferents Programes de Doctorat i a la resta de membres de cadascuna de les comissions acadèmiques; als participants al concurs de pòsters i a les comunicacions orals, als doctorands voluntaris que van col·laborar desinteressadament en l'organització de la Jornada, així com a tots els doctorands assistents als diferents actes que es van fer durant la mateixa.

Galeria d'imatges

   Darrera modificació: